Hvorfor alle virksomheder bør have en direktør kontrakt

Som virksomhedsejer er det en vigtig beslutning at ansætte en direktør. Når en direktør ansættes, er det vigtigt at oprette en formel aftale mellem virksomheden og direktøren. Denne aftale, kendt som en direktør kontrakt, beskytter begge parter og sikrer, at alle involverede parter kender deres rettigheder og ansvar. Dette er et vigtigt dokument, da det kan spare din virksomhed og relationen til din direktør for en masse problemer, konflikter og misforståelser i fremtiden. Derfor bør en sådan kontrakt være noget af det første man får udarbejdet ved ansættelsen af en ny direktør. Du kan læse mere om hvad en direktør kontrakt indeholder og teknisk indeholder på denne hjemmeside: https://www.nemadvokat.dk/selskabsstiftelse/direktoerkontrakt/

Lad os dykke ned i, hvorfor det er så vigtigt at have en direktørkontrakt. 

 

Risikoreduktion 

En direktør kontrakt er med til at reducere risikoen for uenigheder eller tvister, fordi den fastlægger klare forventninger fra begge parter. Den definerer også, hvad hver parts rettigheder og forpligtelser er, hvis der opstår uenighed eller tvist. Det gør det lettere for virksomheden at håndhæve beslutninger, når det er nødvendigt, og sikrer, at alle involverede parter forstår, hvad deres ansvar er i disse situationer. Desuden kan det at have denne aftale på plads hjælpe med at undgå dyre juridiske omkostninger i tilfælde af tvister eller uoverensstemmelser, der opstår mellem virksomheden og dens direktører. 

 

Sikkerhed og klarhed 

At have en skriftlig aftale giver sikkerhed for begge parter, da hver part ved præcis, hvilke rettigheder og forpligtelser de har i forhold til enhver situation, der måtte opstå under deres ansættelse som direktør. Uden en sådan aftale ved den ene part måske ikke, hvad de har ret til, eller hvordan de skal handle i visse situationer, hvilket kan skabe forvirring og uro i virksomheden. Derudover skaber en sådan aftale klarhed mellem de forskellige bestyrelsesmedlemmer, da alle vil være klar over, hvad de præcist forventes at gøre, samt hvordan de skal handle, når der opstår noget, der kræver diskussion eller handling fra bestyrelsesmedlemmernes side.  

 

Hvad er inkluderet? 

En typisk direktør kontrakt indeholder detaljer såsom stillingsbetegnelse, stillingens opgaver, oplysninger om løn/kompensation, ansættelsesvilkår (herunder opsigelse), fortrolighedsaftaler, erstatningsklausuler (for at beskytte mod erstatningskrav), begrænsninger i forhold til at konkurrere med andre virksomheder i lignende brancher i ansættelsesperioden osv. De nøjagtige detaljer afhænger af forskellige faktorer, der er specifikke for hver enkelt organisations behov og ønsker, men generelt set dækker dette de mest almindeligt sete elementer, der er nødvendige for en vellykket daglig drift af en virksomhed, der involverer direktører, der er blevet udpeget af ejere/aktionærer i den pågældende forretningsenhed. 

 

Det kan være en fordel for begge parter at have en detaljeret skriftlig aftale mellem dig og dine direktører og sikre, at alle forventninger er klart skitseret, før arbejdet begynder. Ved at indgå en sådan aftale beskytter du ikke blot dig selv, men skaber også klarhed for dine medarbejdere, så de ved præcis, hvad deres ansvar er, og hvordan de skal handle, når de arbejder på vegne af din virksomhed. Hvis du planlægger at ansætte flere direktører i fremtiden, vil det være klogt at udarbejde denne form for kontrakt på forhånd for at undgå potentielle misforståelser senere hen!